Proteíny a dusíková bilancia (Nitrogen balance)

Proteíny sa podieľajú na mnohých dôležitých procesoch neustále prebiehajúcich v organizme, pri ktorých každý deň naše telo spotrebuje určité množstvo vlastných tzv. endogénnych proteínov (u športovcov je táto spotreba výrazne vyššia, a stúpa v závislosti od intenzity športovej záťaže). K tomu, aby boli tieto použité a spotrebované endogénne proteíny v rovnakom množstve aj resyntézované (znova vybudované a plne nahradené), potrebuje organizmus nevyhnutne získať zo stravy a vstrebať do krvného obehu nové proteíny (vo forme aminokyselín alebo peptidov), minimálne v množstve zodpovedajúcemu aspoň polovici spotrebovaných vlastných proteínov, zvyšnú časť aminokyselín potrebných pre kompletnú resyntézu si dokáže sám zabezpečiť recykláciou z vlastných už raz použitých (spotrebovaných) endogénnych proteínov.

Ako vieme, proteíny obsahujú 4 základné chemické prvky C, H, O a N a malé množstvo síry. A práve dusík je kľúčovým prvkom pre meranie výsledného spotrebovaného množstva endogénnych proteínov, ktoré sú obličkami odfiltrované z krvi a následne v moči vylúčené z tela von ako odpadové látky, pretože tieto hodnoty sú odvodené od množstva nameraného z nich pochádzajúceho dusíka nachádzajúceho sa v moči. Samotná dusíková bilancia je teda porovnanie celkového množstva vstrebaného dusíka do krvného obehu z proteínov a aminokyselín prijatých v potrave, s celkovým množstvom vylúčeného dusíka v moči (ktorý pochádza zo spotrebovaných endogénnych proteínov, alebo nepoužitých a nevyužitých aminokyselín a peptidov vstrebaných do krvi z proteínov z potravy). A poznáme 3 možné druhy dusíkovej bilancie:

 1. Negatívna dusíková bilancia (katabolický stav organizmu)

  Negatívna dusíková bilancia je stav (samozrejme veľmi nežiadúci, a nielen pre športovcov), kedy je organizmus v tzv. katabolickom stave – stráca už existujúcu svalovú hmotu – vlastné endogénne proteíny. Čiže celková finálna spotreba proteínov v organizme prevyšuje prísun vstrebaných proteínov získaných z potravy (pričom množstvo vylúčeného dusíka v moči je väčšie ako množstvo dusíka vstrebaného do krvi z potravy). Príčinou negatívnej dusíkovej bilancie môže byť nedostatočný príjem potrebného množstva kvalitných proteínov z potravy (podvýživa), alebo nepriaznivé prebiehajúce zmeny v organizme (napr. choroba, stresy apod.).

 2. Vyrovnaná dusíková bilancia (stav rovnováhy)

  Vyrovnaná dusíková bilancia je stavom rovnováhy: Organizmus sumárne (v konečnom výsledku) síce nezískava nové svalové prírastky, ale zároveň ani svaly a vlastné proteíny nestráca, resp. udržiava už existujúcu svalovú hmotu. Čiže prísun vstrebaných proteínov získaných z potravy je buď minimálne rovnaký alebo väčší ako celková finálna spotreba endogénnych proteínov v organizme, a súčasne v oboch prípadoch sa množstvo vylúčeného dusíka v moči rovná množstvu dusíka vstrebaného do krvi z potravy – ich hladiny sú v rovnováhe.

 3. Pozitívna dusíková bilancia (anabolický stav organizmu)

  Pozitívna dusíková bilancia je pre kulturistov a športovcov požadovaný priaznivý stav, kedy je organizmus v tzv. anabolickom stave – čiže organizmus dokáže nielen udržať už existujúcu svalovú hmotu – vlastné endogénne proteíny, ale aj buduje a priberá nové svalové prírastky. Čiže prísun do krvi vstrebaných proteínov získaných z potravy je nielen väčší ako celková finálna spotreba proteínov v organizme, ale súčasne množstvo dusíka vstrebaného do krvi z potravy prevyšuje množstvo vylúčeného dusíka v moči. A čím je tento dusíkový pomer v prospech vstrebaného dusíka väčší, tým viac dusíka a proteínov je v tele zabudovaných do svalov – čiže tým väčšie sú aj dosiahnuté svalové prírastky.

  Pre dosiahnutie pozitívnej dusíkovej bilancie však len samotná konzumácia dostatočného zvýšeného množstva kvalitných a kompletných proteínov zďaleka nestačí! (Aj keď je dôležitou podmienkou pre jej dosiahnutie.) Pretože aj keď sa bude dospelý človek doslova prejedať proteínmi, za normálnych okolností (bez potrebnej športovej záťaže a stimulácie svalov k rastu) budú všetky navyše vstrebané proteiny (nad rámec nevyhnutného potrebného množstva pre resyntézu spotrebovaných proteínov a vyrovnanie dusíkovej bilancie) vyhodnotené telom ako prebytočné, a následne obličkami odstránené z krvi a vylúčené močom von z tela ako nepotrebné látky, a výsledná dusíková bilancia ostane naďalej aj tak len stále takmer na nule. K tomu, aby naše telo začalo zužitkovávať nadbytok proteínov (vo forme aminokyselín a peptidov) vstrebaných do krvi, a začalo proteínovou syntézou z nich budovať novú svalovú hmotu (vlastné endogénne proteíny), sú úplne nevyhnutné aj anabolické hormóny a s nimi súvisiaca stimulácia svalových buniek k rastu. Až ťažkým a intenzívnym tréningom ideálne v kombinácií s užívaním vhodných suplementov a stimulantov dosiahneme v organizme potrebné zvýšené hladiny anabolických hormónov (hlavne testosterónu) a súčasne ich naviazanie sa na nenasýtené androgénne receptory svalových buniek, práve výsledkom čoho je spustenie rastu novej svalovej hmoty – tvorba nových endogénnych proteínov. Čiže pamätajme si: Konečnými finálne rozhodujúcimi faktormi, ktoré určujú výslednú hodnotu pozitívnej dusíkovej bilancie, sú hladiny anabolických hormónov v krvi a dosiahnutá stimulácia svalových buniek k rastu (nie množstvo prísunu proteínov).


Všetky informácie tu uvedené majú výlučne informačný charakter. Portál nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené ich užitím.