Kontakt

Mobil: 0944 464 484 (v pracovné dni od 9.00 do 18.00 hod)
E-mail: info@fitness-protein.sk
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Príjem objednávok cez mobil: v pracovné dni od 9.00 do 18.00 hod
Prevádzková doba: v pracovné dni od 9.00 do 18.00 hod
Zodpovedná vedúca: Ing. Mária Benediková
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.fitness-protein.sk je:
Obchodné meno: FITNESS - PROTEIN, s.r.o.
Miesto podnikania: Tajovského 2600/8,
058 01 Poprad
IČO: 50 942 654
DIČ: 2120552412
IČ DPH: Nie sme platitelia DPH.
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK3283300000002301252737 , BIC: FIOZSKBAXXX
Spoločnosť FITNESS - PROTEIN, s.r.o. je zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke číslo 34905/P.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pod číslom: PP 456/2/2015
Schválenie skladových priestorov a predaj doplnkov výživy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pod číslom: PP 2055/3/2017/HV/MA
Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, tel: 051/7721 597, e-mail: pr@soi.sk